Rozliczenie PIT – jak rozliczać swoje pity w Polsce

Rozliczenie PIT to proces ustalania kwoty podatku, który jesteś winien rządowi. Proces jest skomplikowany i trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Najważniejszą rzeczą do zrobienia jest prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków przez cały rok, aby móc dokładnie obliczyć podatek dochodowy. Aby ustalić wysokość należnego podatku, musisz znać swój dochód podlegający opodatkowaniu, odliczenia i zwolnienia.

 • Rozliczanie się z pit w Polsce.
 • Zasady rozliczania podatku dochodowego w Polsce.
 • Rozliczanie podatku online.

Podatek dochodowy w Polsce – rozliczanie

Polskie prawo o podatku dochodowym reguluje ustawa z dnia 29 września 1997 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1439 z późn. zm.). Ustawa określa zasady opodatkowania i stawki podatku dochodowego.

Polska ustawa o podatku dochodowym składa się z dwóch części:

 • Przepisy ogólne
 • Regulacje dotyczące stawek podatkowych i stosowania różnych rodzajów podatków.

Ustawa określa zasady ustalania dochodu do opodatkowania oraz zasady obliczania zobowiązania podatkowego. Określa również sposób ustalania podstawy opodatkowania podatnika oraz sposób obliczania jego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Zasady rozliczania podatku w Polsce

Polska ustawa o podatku dochodowym definiuje podatek dochodowy jako obowiązek prawny wpłacania określonej części dochodu do budżetu państwa. Wysokość podatku jest obliczana na podstawie wynagrodzenia brutto, dodatków i potrąceń.

Rozliczenie PIT w Polsce opiera się na następujących zasadach:

 • System podatkowy w Polsce jest progresywny, co oznacza, że osoby o wyższych dochodach są opodatkowane według wyższych stawek niż osoby o niższych dochodach.
 • Dochód podlegający opodatkowaniu obejmuje wszystkie rodzaje dochodów z dowolnego źródła, z wyjątkiem świadczeń socjalnych i niektórych innych rodzajów świadczeń państwowych. Główne wyjątki to: zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego.
 • Odliczenia są przyznawane na wydatki poniesione w trakcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, które służą zmniejszeniu podatnika
Program PITax.pl podpowie, jakie ulgi Ci się należą

Podatek online – na czym polega, zalety

Polski system podatkowy opiera się na zasadzie samooceny. Oznacza to, że podatnicy są zobowiązani do samodzielnego obliczania i zgłaszania swoich podatków. Podatnicy muszą zgłaszać swoje dochody i wydatki, aby obliczyć kwotę należnego podatku. Polska wprowadziła portal internetowy do rozliczania podatków, co powinno ułatwić podatnikom rozliczanie podatków online i szybsze otrzymywanie zwrotów.

Polskie organy podatkowe wprowadziły nowy internetowy system rozliczania podatku dochodowego, który opiera się na nowym elektronicznym systemie deklaracji i uprości wszystkie procedury związane z rozliczaniem podatków. Rozliczanie podatku dochodowego online w Polsce to proces, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Podatnicy mogą sprawdzić swoje roczne dochody, obliczyć ile są winni i ile dostaną jako zwrot lub w przypadku nadpłaty.

Rozliczenie PIT online, zalety:

 • Zwiększona wydajność
 • Bardziej dokładne informacje
 • Zredukowane koszty

Najbardziej oczywistą zaletą jest wygoda rozliczeń podatkowych online. Korzystając z tej metody, możesz robić wszystko we własnym domu, bez konieczności wychodzenia nigdzie indziej. Inną zaletą jest to, że założenie konta i rozpoczęcie korzystania z niego jest bardzo łatwe i szybkie. Możesz to zrobić w ciągu zaledwie kilku minut, wypełniając formularz online, nie musisz już więcej odwiedzać urzędu.

Dzięki intuicyjnej aplikacji PITax.pl bezproblemowo rozliczysz deklarację

SportSales